سرور های کانتر استرایک 1.6

این قسمت از سایت در حال کامل شدن است تا اطلاع ثانوی لطفا سرویسی سفارش ندهید

نماد اعتماد درگاه pay.ir
سرور مسابقه کانتر استرایک
امکانات
پلن 1
پلن 2
پلن 3
پلن 4
پلن 5
پلن 6
راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
نوع سرور Match Server Match Server Match Server Match Server Match Server Match Server
آنتی چیت sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected
ظرفیت سرور 18نفر 20نفر 22نفر 26نفر 28نفر 32نفر
اکانت ادمینی نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دانلود سریع
قیمت ماهانه 18,000 تومان20,000 تومان22,000 تومان25,000 تومان28,000 تومان30,000 تومان
قیمت سه ماهه 50,000 تومان60,000 تومان65,000 تومان75,000 تومان84,000 تومان87,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سرور پابلیک کانتر استرایک
امکانات
پلن 1
پلن 2
پلن 3
پلن 4
پلن 5
پلن 6
راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
نوع سرور Public Server Public Server Public Server Public Server Public Server Public Server
آنتی چیت sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected
ظرفیت سرور 20نفر 22نفر 24نفر 26نفر 28نفر 32نفر
اکانت ادمینی نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دانلود سریع
قیمت ماهانه 20,000 تومان22,000 تومان24,000 تومان26,000 تومان28,000 تومان32,000 تومان
قیمت سه ماهه 60,000 تومان65,000 تومان70,000 تومان78,000 تومان84,000 تومان95,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سرور جیلبریک کانتر استرایک
امکانات
پلن 1
پلن 2
پلن 3
پلن 4
پلن 5
پلن 6
راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
نوع سرور JailBreak Server JailBreak Server JailBreak Server JailBreak Server JailBreak Server JailBreak Server
آنتی چیت sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected
ظرفیت سرور 20نفر 22نفر 24نفر 26نفر 28نفر 32نفر
اکانت ادمینی نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دانلود سریع
قیمت ماهانه 20,000 تومان22,000 تومان24,000 تومان26,000 تومان28,000 تومان32,000 تومان
قیمت سه ماهه 60,000 تومان65,000 تومان70,000 تومان78,000 تومان84,000 تومان95,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سرور ایم ایویپی کانتر استرایک
امکانات
پلن 1
پلن 2
پلن 3
پلن 4
پلن 5
پلن 6
راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
نوع سرور AimAwp AimAwp AimAwp AimAwp AimAwp AimAwp
آنتی چیت sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected
ظرفیت سرور 18نفر 20نفر 22نفر 24نفر 26نفر 28نفر
اکانت ادمینی نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دانلود سریع
قیمت ماهانه 18,000 تومان20,000 تومان22,000 تومان24,000 تومان26,000 تومان28,000 تومان
قیمت سه ماهه 50,000 تومان60,000 تومان65,000 تومان72,000 تومان78,000 تومان84,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سرور گان گیم کانتر استرایک
امکانات
پلن 1
پلن 2
پلن 3
پلن 4
پلن 5
پلن 6
راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
نوع سرور GunGame Server GunGame Server GunGame Server GunGame Server GunGame Server GunGame Server
آنتی چیت sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected
ظرفیت سرور 20نفر 22نفر 24نفر 26نفر 28نفر 32نفر
اکانت ادمینی نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دانلود سریع
قیمت ماهانه 20,000 تومان22,000 تومان24,000 تومان26,000 تومان28,000 تومان32,000 تومان
قیمت سه ماهه 60,000 تومان65,000 تومان70,000 تومان78,000 تومان84,000 تومان95,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سرور دثران کانتر استرایک
امکانات
پلن 1
پلن 2
پلن 3
پلن 4
پلن 5
پلن 6
راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
نوع سرور Deathrun Server Deathrun Server Deathrun Server Deathrun Server Deathrun Server Deathrun Server
آنتی چیت sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected sXeInjected
ظرفیت سرور 20نفر 22نفر 24نفر 26نفر 28نفر 32نفر
اکانت ادمینی نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دانلود سریع
قیمت ماهانه 20,000 تومان22,000 تومان24,000 تومان26,000 تومان28,000 تومان32,000 تومان
قیمت سه ماهه 60,000 تومان65,000 تومان70,000 تومان78,000 تومان84,000 تومان95,000 تومان
اطلاعات بیشتر
در کانال تلگرام تیتانیک گیمینگ منتظر شما هستیمعضویت در کانال تلگرام تیتانیک گیمینگ